Lid worden van Paardensportvereniging Texel

Onze vereniging biedt een breed aanbod aan lessen, wedstrijden en activiteiten voor ruiters en menners op Texel.

Manege Akenburg is gevestigd aan de Akenbuurt net buiten Den Burg.

 

Aanmelden PSV Texel

Lessen voor alle niveaus. Vanaf 6 jaar mag er deelgenomen worden aan de lessen, met dienverstande, dat de combinatie wel enige ervaring heeft.

voor aanmelding stuur een email naar: rvtexel@gmail.com met de volgende gegevens:

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Geboortedatum

Email adres

Lessend lid, zoja welke dag.

Indien je al KNHS lid bent persoonsnummer doorgeven en evt. bijzonderheden cq opmerkingen

Lessen

Lessen worden gegeven op:

Dinsdag: dressuur Instructeur Colette Francois 18:00-21:00

Dinsdag om de week: dressuur/balkjeslopen vanaf 6 jaar "Puppyles" instructie Marleen Bergamin/Anina Bergamin 16:00-17:00

Dinsdag om de week: "Proseccoles" instructie Tessa van Daalen 19:00-20:00 

Woensdag:om de week clubles springen Instructie Babettte Rongen, de andere woensdag extra springen 16:00-20:45

 

 

KNHS Wedstrijden

Iedere maand zijn er KNHS wedstrijden, dressuur, springen en mennen.

Tevens de mencompetitie Jaap de Graaf bokaal, deze is van de herfst met de finale in het voorjaar.

aanvragen van een startpas doet de ruiter of menner zelf via www.mijnknhs.nl daarna kan men zich inschrijven voor de wedstrijden.

Het programma komt ongeveer 5 dagen voor de wedstrijd online www.mijnknhs.nl

Bixie wedstrijden worden georganiseerdals er voldoende animo is , voor kinderen t/m 13 jaar.

Lidmaatschap opzeggen

Lidmaatschap opzeggen dient te gebeuren voor 1 december via rvtexel@gmail.com dit geldt tevens voor de clublessen.

 

Stukje algemene informatie
Onze vereniging bestaat uit drie afdelingen: Ponyclub De Kleppertjes (ponyruiters t/m 18 jaar), Rijvereniging Waddenruiters (ruiters te paard) en menvereniging Tussen Wad en Duin (menners). 
We hebben 1 bestuur, bestaande uit 7  personen Voor het organiseren van wedstrijden en activiteiten kent de club diverse commissies: springcommissie, dressuurcommissie, Texelweekend commissie,   Bixie/activiteitencommissie,  Jaap de Graafbokaalcommissie, en de SMW-commissie.

De sponsorcommissie wordt georganiseerd vanuit het bestuur.

 

Wat verwacht de vereniging van haar leden?
• Het paard/de pony waarmee je naar de manege komt moet een geldig paspoort hebben en voorzien zijn van jaarlijkse entingen.
• Het lid dient zich te houden aan de regels van de manege. Laat je vooral voorlichten welke deze zijn.
• Ieder lid wordt ingedeeld voor  bar- en schoonmaakdiensten. Deze diensten vinden plaats tijdens en na de wedstrijden.

Indien je de bardienst niet kan doen, wordt van het lid verwacht dat deze zelf ruilt met iemand anders of hem af te kopen voor €50,- per taak.
• Als je meedoet aan een wedstrijd kun je verwachten dat je die dag ook ingedeeld wordt voor een bepaalde vrijwilligerstaak, zoals het schrijven bij een jury, opbouwen of afbreken van hindernissen, opbouwen van dressuurbanen, vegen van de stalgang etc. Welke taak je moet doen, staat op de startlijst van de wedstrijd. Kijk daar goed op. Het niet op komen dagen voor een van de taken wordt als zeer hinderlijk ervaren en kan een sanctie op staan.
• Lessers die les krijgen van Albert Ubels worden jaarlijks ingedeeld om enkele malen de instructeurs van de boot te halen of terug te brengen.

• Alle leden worden verwacht tijdens het Texelweekend en het SMW-weekend vrijwilligerstaken uit te voeren.

Tevens een jaarlijkse sopdag, gezellig klussen en knutselen met elkaar.